Stomatolodzy, lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący
aparaty do densytometrii kości

LP                                                       Tytuł wykładu  godz  N/O
 1 Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, oddziaływanie promieniowania z materią.   1   N
 2 Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie   1   O
 3 Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.   1   O
 4 Podstawy detekcji promieniowania jonizującego   1   N
 5 Podstawy radiobiologii, biologiczne efekty działania promieniowania jonizującego   1   N
 6 Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne   1   O
 7 Efekty deterministyczne.   1   N
 8 Ogólne założenia ochrony radiologicznej   1   O
 9
Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzież).   1   O
10 Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.   1   O
11 Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.   1   N
12 Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.   1   N
13 System zarządzania jakością   1   N
14 Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.   1   O

N - zajęcia nieobowiązkowe
O - zajęcia obowiązkowe