Lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej.

LP

                                                         Tytuł wykładu

 Godz.

 N/O

  1

Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, oddziaływanie promieniowania z materia.

      1

  N

  2

Promieniotwórczość

      2

  O

  3

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie

      2

  O

  4

Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.

      1

  O

  5

Podstawy detekcji promieniowania jonizującego

      2

  N

  6

Podstawy radiobiologii, biologiczne efekty działania promieniowania jonizującego

      2

  O

  7

Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne

      2

  O

  8

Efekty deterministyczne.

      1

  O

  9

Ogólne założenia ochrony radiologicznej

      2

  O

 10

Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzież).

      3

  O

 11

Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.

      1

  O

 12

Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.

      2

  O

 13

Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.

      1

  O

 14

System zarządzania jakością

      1

  O

 15

Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

      2

  O

N - zajęcia nieobowiązkowe
O - zajęcia obowiązkowe